O mnie

 

Kancelarię powołałem w 1993 roku. Od początku działalności współpracowałem z PZU SA i TUiR WARTA SA,STU ERGO HESTIA SA. i od 2013 roku UNIQA TU SA.

W 1988 roku dokonałem wyboru i z fizyka stałem się ubezpieczeniowcem przyjmując obowiązki członka zarządu SZU WESTA  (od VI 1991r. ZU WESTA SA) a w okresie od XI 1991 do IX 1992 byłem prezesem zarządu tej firmy.W 1991 roku ukończyłem kurs I stopnia dla aktuariuszy (Uniwersytet Warszawski), a w 1993 pierwsze w Polsce studia podyplomowe z dziedziny ubezpieczeń gospodarczych dla kadr kierowniczych firm ubezpieczeniowych w Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.

 W okresie ostatnich trzydziestu trzech lat uczestniczyłem w analizie ryzyka i akceptacji ubezpieczeń polskich kopalń węgla, zakładów przemysłu: włókienniczego, samochodowego, stoczniowego i chemicznego.

Aktualnie ubezpieczam firmy z różnych branż oraz małe podmioty gospodarcze i klientów indywidualnych.

W 2014/2015 roku brałem udział w przygotowaniu przetargu publicznego dla GOŚ w Łodzi – wartość ubezpieczanego majątku ponad 540 mln.zł i osiem polis chroniących bezpieczeństwo klienta. Przetarg był skuteczny i bardzo pomyślny dla zamawiającego. Spodziewana składka roczna została obniżona o ponad 500 000,00 zł a odchylenie ofert złożonych przez trzy firmy ubezpieczeniowe wynosiło nie więcej niż 9%

Staram się we właściwy sposób ocenić ryzyko ubezpieczeniowe, zaproponować odpowiedni program ubezpieczeń i wynegocjować najkorzystniejszą ofertę.

O wartości polisy ubezpieczeniowej nie świadczy niska składka ale wypłacone należne odszkodowanie – rekompensujące poniesione straty i utracone zyski.

Moje wieloletnie doświadczenie i wiedza pomagają klientom wybrać właściwą polisę  z bardzo różnorodnej oferty najlepszych Ubezpieczycieli.

Zapraszam 

Marek Giziński.

 

                                                  i Figa – bursztynowy little dog – mieszaniec,                                                  która została poczęta bez wiedzy opiekunów a więc ojciec nn.