Żywioł drugi – Powietrze

Trąby powietrzne bywają określane jako Palec Boży.

W Polsce ostatnio pojawiają się coraz częściej. W latach 1931-2002 zarejestrowano 7-9 tego typu wichur natomiast w okresie 2007 – 2009 ok. 16 – 19 takich tragicznych zjawisk atmosferycznych. Tornado na Opolszczyźnie ( 17-08-2008 ) „ w jednej chwili” zniszczyło – uszkodziło 150 budynków czyniąc szkody materialne w wysokości ok.50 mln zł.

 W trakcie gwałtownej wichury występują bardzo silne wyładowania atmosferyczne, ulewne opady deszczu oraz gradu . Ilość „sił niszczących” jest wyjątkowo zagęszczona a zniszczenia materialne bardzo wysokie.