Cztery żywioły

Żywioły doświadczają Ziemię od momentu jej powstania, a więc od ponad 4,5 mld lat, a opisane zostały przez filozofa ok. 2400 lat temu.

Ubezpieczenie od skutków tych żywiołów ( od zdarzeń losowych – od siły wyższej ) powstało dopiero ok. 350 lat temu. Rok po pożarze Londynu a więc w 1667 roku powstała pierwsza kasa ogniowa w Londynie. 

Zapoznaj się z informacjami dotyczącymi żywiołów:

Żywioł pierwszy – Ogień

Żywioł drugi – Powietrze


Żywioł  trzeci – Woda

Żywioł czwarty – Ziemia